Open Tuinen Dagen 18,19,20 juni 2021

G E A NN U L E E R D

  Op 18, 19 en 20 juni 2021 openen circa 25 tuinen van zowel particulieren als instellingen hun deuren voor het publiek. Dit jaar is het thema van de Open Tuinen Dagen:

De particuliere tuin.

De grachtentuinen van Amsterdam worden ook wel het best bewaarde geheim van de stad genoemd omdat ze vanaf de straat niet zichtbaar zijn. Neem een kijkje achter de gevels, dwaal door de tuinen en geniet van alle opengestelde tuinen waarvan het grootste deel normaal gesproken gesloten is.

Bijvoorbeeld bij Museum Van Loon op de Keizersgracht 672.

De geschiedenis van de particuliere tuin
De grachtengordel van Amsterdam werd gebouwd in de 17e eeuw. Het toenmalige hart van de stad met zijn nauwe stegen bood te beperkt onderdak voor de explosief groeiende bevolking die bovendien steeds welvarender was geworden. Een groots plan van aanpak voor uitbreiding was hard nodig. In de plannen voor de uitbreiding van de grachtengordel werd vastgesteld dat slechts de helft van de grond bebouwd mocht worden, de resterende ruimte moest tuin zijn. Op deze wijze werd de structuur van huis en tuin bepaald die er nu, eeuwen later, nog altijd is.

Vrijwel alle huizen aan de Herengracht en Keizersgracht zijn dus ooit gebouwd als woonhuis met een tuin voor particulier gebruik.

Andere bijzondere locaties:

1. Amnesty International, Keizersgracht 177

2. Museum Van Loon, Keizersgracht 672

3. Museum Willet-Holthuysen, Herengracht 605

4. Huis Marseille, Keizersgracht 401

Zie voor meer informatie:

Open Tuinen Dagen Amsterdam | Museum Van Loon

Home