Stichting

Tim Killiam bracht zijn nalatenschap onder in de T.S. Killiam Cityboek Stichting. Deze stichting treedt naar buiten onder de naam Stichting Tim Killiam en heeft als doelstelling om weergaven, publicaties, onderzoek en activiteiten te ondersteunen gericht op het Amsterdamse stadsgezicht, waaronder de Amsterdamse grachtengordel en de Amsterdamse architectuur.

De bestuursleden van de stichting zijn: Gus Maussen, Vincent van Rossem en Timme Schunselaar.

Het kvknr is: 853768183

Home