Levenswerk

Al snel na aankomst in Amsterdam (1974) maakte Killiam er zijn levenswerk van om de gevels van de Amsterdamse grachtengordel in hun actuele staat te documenteren. Naar voorbeeld van de Nederlandse plaatsnijder Caspar Philips (1732-1789) publiceerde Killiam in 1978 bij Uitgeverij Het Spectrum zijn ‘Amsterdamse Grachtengids’. In deze pocketboeken staan tekeningen van de gevels van alle panden aan de vier hoofdgrachten van de grachtengordel, te weten: Singel, Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht.

Naast de ca. 3000 geveltekeningen bevat de Grachtengids ook een geïllustreerd overzicht van typerende geveltypen, een uiteenzetting over de funderingen van de grachtenpanden en een geïllustreerde begrippenlijst van tientallen architectonische (stijl)elementen. In de Grachtengids liggen de gevels aan beide zijden van de gracht op de juiste positie tegenover elkaar.

Daar waar Philips vermoedelijk de camera obscura heeft gebruikt als basis voor zijn lijntekeningen, gebruikte Killiam de fotografie van zijn Yashica-grootbeeldcamera. Om de perspectivische vertekeningen van de gevels zo klein mogelijk te maken, fotografeerde Killiam vanaf een keukentrap en werden de foto’s in de doka op een hellende tafel afgedrukt. Killiams Grachtengids is enkele malen in eigen beheer bij Cityboek Productions in herdruk geweest en bleef, ondanks de voortdurende veranderingen aan de panden populair onder Amsterdamliefhebbers, bewoners van de grachtengordel, toeristen en makelaars.

In 2000 bracht Killiam een groot platenboek in kleur uit en een kleine pocket over het Singel, en in 2001 een groot platenboek over de Herengracht. De gedigitaliseerde versies van de oorspronkelijke lijntekeningen van de Grachtengids vormden voor deze boeken de basis. Zij werden waar nodig aangepast en aangevuld met levendige details als stoeppalen, gevellantaarns, verlichting en gordijnen. De tekeningen werden ingekleurd door graficus Rolf Unger.

Na het overlijden van Killiam in 2014 werden de originele Grachtengids-foto’s van de Herengracht en de originele illustraties die in de gids zijn afgedrukt, opgenomen in het Stadsarchief van Amsterdam.

Home